20 ลิ้งเว็ปที่เกี่ยวกับภาคเหนือ
กลุ่มประเทศไทยของเรา
นายอิสระ สัมฤทธิ์ 115310201075-4 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เลขที่ 3 ห้อง C
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สมาชิกภายในกลุ่ม
วนิดา สาคร
พีระ ศิลปะทินกร
นิชากรณ์ เปอร์เชาว์

www.unseentravel.com/zone/1/1
www.prapayneethai.com/th/tradition/north/
thai.tourismthailand.org › ข้อมูลจังหวัด ภาคเหนือ
www.tmd.go.th/region.php?RegionID=1
www.cmmet.tmd.go.th/
www.northeducation.ac.th/
travel.sanook.com › ภาคเหนือ
www.jobth.com/หางาน/**ภาค**/**ภาคเหนือ**/
www.nn.nstda.or.th/
www.booking.com ไทยเชียงราย
www.northnfe.net/
www.northcm62.net/
www.tn.ac.th/
www.nsdv.go.th/
library.cmu.ac.th/ntic/
library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/
aqnis.pcd.go.th › ข้อมูล
www.dailynews.co.th/thailand/155600
www.manager.co.th/local/viewbrowse.aspx?browsenewsID
hydro-1.net/